අමාත්‍යාංශවල වියදම 15%ක් කපා ඇතැයි වාර්තා අසත්‍යයි – මුදල් අමාත්‍යාංශය

අමාත්‍යාංශවල වියදම සියයට 15ක් කපා දමා ඇතැයි පළ වී ඇති මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍ය බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

එම නිවේදනයේ මෙසේද සඳහන් වේ.

ආණ්ඩුවේ ආදායම අඩුවීමත්, වියදම වැඩිවීමත් හේතුවෙන් මූල්‍ය අර්බුදයකට යෑම වළක්වා ගැනීම සඳහා නව තීරණයක් 18 වනදා රැස්වූ ඇමැති මණ්ඩලයේදී ගනුලැබ ඇතැයි අඟවමින් එම ප්‍රවෘත්තිය පළකර තිබේ. සැබවින්ම 2019 අය-වැය ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් එම අය-වැයෙහි’212′ වෙනි යෝජනාවක් ලෙස රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රාග්ධන වියදම් මෙම වසර තුළ 10% – 15% දක්වා ප්‍රමාණයකින් ඉතිරි කිරීම සඳහා යෝජනා කර තිබිණි. ඒ අනුව, අය-වැය සම්මත වූ දා සිට එම යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් සියලු අමාත්‍යාංශ විසින් පියවර ගෙන ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින බව දන්වන අතර, මෙය කිසිදු වෙනත් හේතුවක් මත ගනුලැබූනව පියවරක් නොවන බව අවධාරණය කරමි.

අයවැය යෝජනාවට ඇතුළත් වූ එම යෝජනාව මෙසේය.

අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු පරිපාලන ක්‍රියාවලිය සැළකිල්ලට ගෙන ප්‍රාග්ධන වියදම්, භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රතිපාදනවලින් සියයට 10 සිට සියයට 15 දක්වා ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කිරීමට යෝජනා කෙරේ.

Recommended For You

About the Author: Editor