ඌන ක්‍රියාකාරී ව්‍යවසායන් පුනරුදය කිරීමේ පනත වැඩි ඡන්ද 22කින් සම්මත වෙයි

මම රුපියල් මිලියන 2800ක් ආයෝජනය කරමින් දියුණු කළ සෙවණගල සීනි කර්මාන්ත ශාලාව 2011 වසරේදී රජයට පවරා ගත්තේ කැලෑ නීතියෙන්. මම එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා දේශපාලනය කිරීම නිසයි මේ ව්‍යාපාරය අහිමිවීමට හේතු වුණේ – ඇමැති දයා ගමගේ

ඇමැති දයා ගමගේ

ඌන ක්‍රියාකාරී ව්‍යවසායන් හෝ ඌන උපයෝජිත වත්කම් පුනරුදය කිරීමේ (ඉවත් කිරීමේ) පනත පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්ද 22 කින් අද (20) සම්මත වුණා.

පනතට පක්ෂව ඡන්ද 91ක් හා විපක්ෂව ඡන්ද 65ක් ලැබුණා. ආයතන 36ක් රජයට පවරා ගැනීම වෙනුවෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ රජය 2011 වසරේ දී ගෙන ආ ඌන ක්‍රියාකාරී ව්‍යවසායන් පිළිබඳ පනත ඉවත් කර එම ආයතන භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා යටතට පැවරීම වෙනුවෙන් මෙම පනත ඉදිරිපත් කර තිබුණා.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පනතට විරුද්ධව ඡන්දය ලබාදුන් අතර ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානය ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියා.

මෙම පනත සම්බන්ධ විවාදයේදී කතා කළ ඇමැති දයා ගමගේ මහතාගේ ප‍්‍රකාශය කාගෙත් අවධානයට යොමු වුණා. ප්‍රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ සුභසාධන දයා ගමගේ මහතා මහින්ද රාජපක්ෂ රජය විසින් ගෙන ආ මෙම පනතින් තමන් බැට කෑ අයුරු හෙළි කළා.

මම රුපියල් මිලියන 2800ක් ආයෝජනය කරමින් දියුණු කළ සෙවණගල සීනි කර්මාන්ත ශාලාව 2011 වසරේදී රජයට පවරා ගත්තේ කැලෑ නීතියෙන්. එහි තිබූ ණය බර හැර සියල්ල එදා රජයට පවරා ගත්තා. දැන් මට අවශ්‍ය එම කර්මාන්ත ශාලාව යළි ලබා ගැනීම නොවෙයි. ලැබිය යුතු නියමිත වන්දිය ලබා ගැනීම පමණයි.

මම එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා දේශපාලනය කිරීම නිසයි මේ ව්‍යාපාරය අහිමිවීමට හේතු වුණේ. සෙවණගල කර්මාන්තශාලාව ලාභ ලබන බව කීවත් එය පසුගිය වසරේ මිලියන 46ක පාඩුවක් ලබා ඇතැයි ද ඇමතිවරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළා.

Recommended For You

About the Author: Editor