පොලිසියේ ලොකු පුටු 07කට ස්ථාන මාරු

ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් දෙදෙනකු නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් පස් දෙනකු වහාම ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි මාරු කර යැවීම ජාතික පොලිස් කොමිෂමේ අනුමැතිය පරිදි පොලිස් මූලස්ථානය විසින් පියවර ගෙන ඇත. එම මාරු වීම් පහත සඳහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor