මගීන් ප‍්‍රාණ ඇපයට ගත් දුම්රිය වර්ජනය අද මධ්‍යම රාත‍්‍රියෙන් අවසන්

ඉල්ලීම් කිහිපයක් දිනා ගැනීම සඳහා දුම්රිය මගීන් ප‍්‍රාණ ඇපයට ගෙන දුම්රිය වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කළ වර්ජනය අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වන බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති පවසනවා. ඒ අනුව හෙට (23) සිට දුම්රිය ධාවනය යථා තත්ත්වයට පත් වනු ඇති බවයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ.

දුම්රිය සේවයට අදාළ වෘත්තීය ඉල්ලීම් දිනා ගැනීම සඳහා දිගින් දිගටම දුම්රිය මගීන් ප‍්‍රාණ ඇපයට ගෙන දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සිදුකරන වැඩවර්ජන පිළිබඳව මේ වන විට ජනතාව අතර, විශේෂයෙන් දුම්රිය මගීන් අතර බලවත් විරෝධයක් තිබෙනවා.

ඔවුන් පවසන්නේ උදෑසනට සහ සවසට නියමිත දුම්රිය ගමන්වාර පවා ප‍්‍රමාදයකින් තොරව පවත්වා ගත නොහැකි, මගීන් අසීමිතය පීඩාවට පත්කරන දුම්රිය සේවය අත්‍යවශ්‍ය සේවයක් කළ යුතු බවයි. එසේ නොහැකි නම් දුම්රිය ධාවනයට බාධා වන ඕනෑම වැඩවර්ජනයක් සඳහා විකල්පයක් ලෙස යුද්ධ හමුදාව පුහුණුකළ යුතු බවයි.

Recommended For You

About the Author: Editor