පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රහාරයෙන් සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන්ට සිදුවූ හානිය සොයා බැලීමට දීප ව්‍යාප්ත සමීක්ෂණයක්

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය හේතුවෙන් මෙරට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට සිදුවූ ආර්ථික හානිය තක්සේරු කිරීම සඳහා දීප ව්‍යාප්ත සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙන බව වාර්තාවේ.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු ආර්ථික අපහසුතාවයට පත්වූ වෙළඳ හා සේවා ආයතන (සේවක සංඛ්‍යාව 10ට අඩු) මගී ප්‍රවාහනය, භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය, පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත, ධීවර කටයුතු ආදිය පිළිබඳව ද මෙහිදී සමීක්ෂණය සිදුවනු ඇත.

2018 වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට මැයි 31 දක්වා කාලය තුළ සහ 2019 වසරේ ජනවාරි සිට මැයි 31 දක්වා කාලය තුළ එක් එක් මාසයේ සේවය කළ සේවක සංඛ්‍යාව සහ දළ ආදායම මෙහිදී සොයා බැලෙන අතරල පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් හානි සිදු වූ ආයතන, වාහන, ගොඩනැගිලිල යන්ත්‍ර සුත්‍ර ආදිය පිළිබඳවද තොරතුරු රැස් කිරීම මෙහිදී සිදුවන බව සඳහන් ය.

Recommended For You

About the Author: Editor