16%ක් වන ණය පොළිය 5%ට ගේන්න පුළුවන් නම් සමෘද්ධිය ඕනෑ නෑ – ඇමැති රවී

අසල්වැසි රටවල පොලි අනුපාතය 6% – 7% තියෙද්දි. ලංකාවේ පොලී අනුපාතය 15% – 16%ක් වෙනවා. මේ නිසා තමයි සහජ හැකියාවන් තිබෙන පිරිස් වලට ඒ තුළින් තම ආර්ථිකය ගොඩනගා ගන්න ණය මුදලක් ලබාගන්න බැරිවෙලා තිබෙන්නේ. මහ බැංකුවේ මේ විෂමතා මගහරවා ගන්න පුළුවන්නම්, පොලී අනුපාතය 5% ක් වැනි තත්ත්වයකට ගේන්න පුළුවන්නම්, මේ විදියට ජනතාවට සමෘද්ධියක් මොකටද. වෙනසක් ඇති කළ යුත්තේ ඒ ආකාරයටයි ’යැයි ඇමැති රවී කරුණානායක මහතා පවසයි.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සමෘද්ධිලාභීන්ට සමෘද්ධි හිමිකම් ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් රවී කරුණානායක මහතා මේ බව සඳහන් කළේය. එහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ රවී කරුණානායක මහතා,

1948 සිට මේ රට සංවර්ධනය කළාට තවමත් රට තුළ දුප්පත්භාවය තිබෙනවා. මේක ජනතාවගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ජනතාවට සමෘද්ධි ආධාර ලබා දුන්නා කියලා ඔවුන්ගේ දුප්පත්භාවය නැති කරන්න සාර්ථක විසදුමක් වෙන්නේ නැහැ.ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරකන්න රැකියා අවස්ථා ලබාදීමයි අපි අරමුණු කරන්නේ. මේ දේවල් කරන්න යද්දි තමයි යම් පිරිස් ඒ දේවල් වලට බාධා මතු කරන්නේ.

අපට අවශ්‍ය වන්නේ සහජ හැකියාවට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. අසල්වැසි රටවල පොලි අනුපාතය 6% – 7% තියෙද්දි. ලංකාවේ පොලී අනුපාතය 15% – 16% ක් වෙනවා. මේ නිසා තමයි සහජ හැකියාවන් තිබෙන පිරිස් වලට ඒ තුළින් තම ආර්ථිකය ගොඩනගා ගන්න ණය මුදලක් ලබාගන්න බැරිවෙලා තිබෙන්නේ. මහ බැංකුවේ මේ විෂමතා මගහරවා ගන්න පුළුවන්නම්, පොලී අනුපාතය 5% ක් වැනි තත්ත්වයකට ගේන්න පුළුවන්නම්, මේ විදියට ජනතාවට සමෘද්ධියක් මොකටද. වෙනසක් ඇති කළ යුත්තේ ඒ ආකාරයටයි.”

Recommended For You

About the Author: Editor