කොමර්ෂල් බැංකුවට ඒෂියන් බෑන්කර් සම්මාන

වෙළඳපොළ කොටස වැඩිකර ගැනීමට තිබෙන තරඟකාරීත්වය සහ මූල්‍ය සේවා කර්මාන්තයේ සේවා සහ මෙහෙයුම් විශිෂ්ටත්වය ඇගයීම සඳහා පවත්වන ඒෂියන් බෑන්කර් ට්‍ර්ාන්සැක්ෂන් අවෝර්ඩ්ස් 2019 සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේ දී කොමර්ෂල් බැංකුව ‘ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම වෙළඳ මූල්‍ය බැංකුව’ යන සම්මානය දිනා ගත්තේය.

මෙහි දී, ඒෂියන් බෑන්කර් විසින් කොමර්ෂල් බැංකුවට මෙම ගෞරවණීය සම්මානය ලබාදීමට පෙර විගණනය පදනම් කරගත් ප්‍රවේශය මත බැංකුවේ මුදල් කළමනාකරණය, ගෙවීම් සහ වෙළඳ මූල්‍යකරණය පිළිබඳ ජයග්‍රහණ ඇගයීමට ලක් කළේය. බැංකුව පසුගිය වසරේද මෙම සම්මානය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත්විය.

ඒෂියන් බෑන්කර් සම්මානය ලබාදීමේ දී සම්මානය ලබාදීම සඳහා ඉල්ලූම්කරුවන් පිළිබඳව අදහස් දැක්විය හැකි සියළුම පාර්ශවයන්හි ප්‍රතිචාර සැලකිල්ලට ගනී. මේ සඳහා ගෝලීය නායකයින් සහ විෂය පිළිබඳ විශේෂඥයින් සහ උපදේශකයින්ගෙන් යුක්ත මණ්ඩලයක් පත්කර තිබේ.

කොමර්ෂල් බැංකුවේ වෙළඳ මූල්‍ය සේවා භාවිත කරන දේශීය ආයතනවල සමීක්ෂණයක්, තරඟකරුවන්ගේ වෙළඳපොළ කොටස වෙනස්වීම පිළිබඳ ඇගයීමක්, බැංකුවේ සමස්ත ව්‍යාපාරික කටයුතු වලින්, ගනුදෙනු ව්‍යාපාරයට හිමි උපායමාර්ගික වැදගත්කම සහ එහි ප්‍රමාණය, සමස්ත ආදායම සඳහා ගනුදෙනු ව්‍යාපාරයේ දායකත්වය, ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය වෙමින් තිබෙන මූල්‍යමය වටිනාකම, ප්‍රධාන සහ වර්තමාන ගනුදෙනු පදනම සහ කාර්යක්ෂමතාවය සහ පිරිවැය කළමනාකරණය තුළින් බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබාදෙන වාසි ඇතුළු කරුණු මෙම සම්මානය කොමර්ෂල් බැංකුවට ලබාදීමේ දී ඒෂියන් බෑන්කර් විසින් සලකා බලා තිබේ.

මීට අමතරව, ‘ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම වෙළඳ මූල්‍ය බැංකුව’ යන සම්මානය කොමර්ෂල් බැංකුවට ලබාදීමට පෙර ඒෂියන් බෑන්කර් විසින් බැංකුව විසින් ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබාදෙන වටිනාකම් ඇගයීමේ දී ණය මුදල් මත රඳා නොපවතින බැංකුවේ ගාස්තු පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන හා සේවාවල සුවිශේෂී ගුණාංග සහ සලකා බලන වසර තුළ දී බැංකුව විසින් අත්කර තිබෙන ප්‍රධාන ජයග්‍රහණ පිළිබඳවද තක්සේරුවක්ද කර ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor