පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සංයුක්ත දීමනාව දිනා ගැනීමට ඥාතීන්ට නඩු කියන්න වෙලා

2018 වසරේදී ඉහළ දැමූ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සංයුක්ත දීමනාව ලබා ගැනීම සඳහා අධිකරණයේ නඩු පැවරීම අනුමත කරමින් පොලිස් නිලධාරීන් 65,000ක් පමණ ලිපි එවා තිබෙන බව පොලිස් ඥාති සංසදයේ සභාපති වෙදගේ ප්‍රසාද් මහතා ප‍්‍රකාශ කරයි.

ප‍්‍රසාත් මහතා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරියට ගෙන යෑමට අවශ්‍ය රුපියල් ලක්ෂ 12කට ප්‍රමාණයෙන් රුපියල් 9,14,500ක් පොලිස් නිලධාරීන් විසින් මේ වනවිට ගිණුම්ගත කර තිබෙන බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි දුරටත් කරුණු සඳහන් කළ වෙදගේ ප‍්‍රසාත් මහතා, පොලිස් නිලධාරීන්ට පවතින ආර්ථික අපහසුතා සැලකිල්ලට ගනිමින් පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී සංයුක්ත දීමනාව ඉහළ දැමීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තීරණයක් ගත්තා. එහෙත් ආණ්ඩුව අදාළ මුදල ලබාදීමට කටයුතු කළේ නැහැ.

ඒ අනුව ඉහළ දැමූ සංයුක්ත දීමනාව ලබා ගැනීමට පොලිස් ඥාති සංසදය බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කළා. ඊට පස්සේ විරෝධතා ව්‍යාපාර හා පාගමන් පැවැත්වීමට කටයුතු කළා. එහෙත් බලධාරීන්ගෙන් ඊට කිසිදු ප‍්‍රතිචාරයක් ලැබුණේ නැහැති තැන අපි පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා.

එම පැමිණිල්ල ලබන ජූලි 03 වැනිදා විභාගයට ගැනීමට නියමිතයි. අදාළ නඩු කටයුත්ත වෙනුවෙන් නීතිඥවරුන් සඳහා රුපියල් ලක්‍ෂ 12කට ආසන්න මුදල් වැය වෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදලින් 9,14,500ක් ඊයේ දිනය වනවිට පොලිස් නිලධාරීන් විසින් එකතු කර ගිණුම්ගත කර තිබෙනවා.

මීට අමතරව අදාළ නඩු කටයුත්ත අනුමත කරමින් පොලිස් නිලධාරීන් හැටපන්දහසක් තම සංගමයට ඊමේල් පණිවිඩ හා ලිපි මගින් මේ වනවිට දන්වා තිබෙනවා. අදාළ සියලු මුදල් ලංකා බැංකුවේ පානදුර ශාඛාවේ අංක 84366755 ගිණුමේ තැන්පත් කර තිබෙනවා. මෙම ගිණුමට සුළු මුදලක් බැර කිරීම තුළින් නඩු කටයුත්තට පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය ලබාදිය හැකි බවත් පොලිස් ඥාති සංසදයේ සභාපතිවරයා අනාවරණය කළේය.

Recommended For You

About the Author: Editor