කෝච්චිය අත්‍යවශ්‍ය කළත් වැඩක් නෑ: අද මධ්‍යම රාත‍්‍රියේ සිට කෝච්චි දුවන්නෑ

දුම්රිය අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කිරිමේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබුණත් සැලසුම් කළ පරිදි අද (27) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට එක්දින වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සඳහන් කරයි.

අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12ට ආරම්භ කරන වැඩ වර්ජනය හෙට මධ්‍යම රාත්‍රී 12න් අවසන් කරන බවද දුම්රිය වෘත්තීය සමිති පවසයි.

Recommended For You

About the Author: Editor