දුම්රිය අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් වෙයි : ගැසට් පත‍්‍රයත් නිකුත් කරයි

දුම්රිය සේවය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් වශයෙන් ප‍්‍රකාශයට පත් කරමින් ප‍්‍රවාහන ඇමැති අර්ජුන රණතුංග මහතා විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇතැයි ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ප‍්‍රකාශකයෙක් lankaepress සමග පැවසීය.

Recommended For You

About the Author: Editor