‘නොමිලයේ පැයක් පුරා සුපිරි වෙළදසැල්වලින් භාණ්ඩ මිලදී ගන්න’ විදේශ දුරකථන අංකවලට ඇමතුම් ගන්න එපා

සුපිරි වෙළදසැල් වලින් පැයක් පුරාවට නොමිලයේ තම සිතැගි ආකාරයට මිලදී ගැනීමට හැකිවන බව පවසමින් එක්තරා යම් කණ්ඩායමක් සුපිරි වෙළදසැල් නාමයන් භාවිතා කරමින් ඒ සුපිරි වෙළදසැල්වල නිල වෙබ් අඩවිවලට සමාන ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කොට එම වෙබ් අඩවියට තවත් ජනයා ගෙන ඒමට එම වෙබ් අඩවියෙහි ලිපිනය WhatsAPP යෙදුම හරහා බෙදාහරින ලෙස පවසා තම ජයග්‍රහණය ලබාගැනීමට අන්තර්ජාතික දුරකථන අංකයක් වෙත දුරකථන ඇමතුමක් ලබාගන්නා ලෙස සදහන් කරනු ලබන ක්‍රියාවලියක් පිලිබදව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංසදය වෙත (27) දින පැමිණිලි කිහිපයක් ජනතාවගෙන් ලැබුණි.

මෙසේ යම් පුද්ගලයෙක් තම ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට මෙම දුකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා ගැනීමේදී ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ජංගම දුරකථන ශේෂය පෙරගෙවුම් සම්බන්ධතාවයක් නම් එම පෙරගෙවුම් මුදල ක්ෂණිකයෙන් අවසන්වනු ඇත, එම පුද්ගලයා භාවිතා කරන්නේ පසුගෙවුම් සම්බන්ධතාවයක් නම් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් දුරකථන බිලට මාසය අගදී එක්විය හැකි බව අප ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංසදය ලෙස මහජනතාව දැනුවත් කරන අතර ඉදිරියේදී මෙවැනි දෑ සමාජ මාධ්‍ය යෙදවුම් හරහා ප්‍රචාරණයෙන් වළකින ලෙසත් අප සංගමය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

Recommended For You

About the Author: Editor