දුර්ලභ අති දැවැන්ත ‘මුතු මෝරෙක්’ කිළිනොච්චි නාච්චිකුඩා ධීවර දැලක පැටලෙයි

කිලිනොච්චිය නාච්චිකුඩා ප්‍රදේශයේ ධීවරයින්ගේ දැලකට කිලෝ 2000කට අධික බරින් යුතු දැවැන්ත මුතු මෝරෙකු හසුව තිබෙනවා.

මෙවැනි මත්ස්‍යයෙකු මෙම වෙරළ තීරයෙන් හමු වූ පළමු අවස්ථාව මෙය බවයි ධීවරයින් කියන්නේ.

මෙම මත්ස්‍යා සම්බන්ධයෙන් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ගේ උපදෙස් මත ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීමට පියවර ගන්නා බව ද නාච්චිකුඩා ධීවරයින් පවසනවා. විශාල පිරිසක් මේ විරල සිදුවීම දැකබලා ගැනීමට පැමිණියා.

Recommended For You

About the Author: Editor