නිසි රක්ෂණයක් නැති යාත‍්‍රාවලට ධීවර කටයුතුවලට මින්පසු අවසර නෑ – රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි

ධීවර රැකියාව සදහා මුහුදු යන ධීවර යාත්‍රා සියල්ල නිසි ලෙස රක්‍ෂණ ආවරණය කර තිබීම අනිවාර්ය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා පැවසීය.

ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දුන්නේ එවැනි රක්‍ෂණ ආවරණ නොමැති කිසිදු යාත්‍රාවකට ධීවර කටයුතු සදහා නිරතවීමට කිසිදු ආකාරයක බලපත්‍රයක් ලබා නොදෙන ලෙසය.
අම්බලන්තොට ගුරුපොකුණ ධීවර සමිති ප්‍රජා ශාලාවේදී ධීවර ජනතාව සමග පසුගිය දා පැවති සාකච්ජාවකදී අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් ලබාදුන්නේය.

මෙහිදී ධීවර කාර්මිකයින් පෙන්වා දුන්නේ අනතුරට පත් ධීවර යාත්‍රා සදහා රක්‍ෂණ වන්දි ලබාගැනීමේ බරපතල ගැටලූ මතු වී ඇති බවය. මෙහිදී කරුණු විමසා බැලු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට අනාවරණය වුයේ නිසි ලෙස රක්‍ෂණ ආවරණ කටයුතු සිදු නොකිරීම නිසා රක්‍ෂණ වන්දි ලබාගැනීමේදී එවැනි ගැටලූ මතුව ඇති බවය.

මේ හේතුවෙන් ධීවර කාර්මිකයින්, යාත්‍රා හිමිකරුවන් මෙන්ම ධීවර පවුල් පත්වන අසීරුතාව පිළිබඳව ද මෙම සාකච්ජාවට එක් ව සිටි ධීවර කාන්තාවන් පැහැදිලි කළහ.

ගොඩබිමදී සිදුවන අනතුරු සදහා මෙන්ම මුහුදේ සිදුවන අනතුරුවලදී අර්ධ හානි වන බෝට්ටු සදහා කිසිදු රක්‍ෂණ වන්දියක් නොලැබෙන බවට ධීවරයින් පෙන්වා දුන්හ.

ඒ අනුව පුර්ණ හානි සඳහා පමණක් දැනට රක්‍ෂණ ආවරණය ලබාදීමෙන් ධීවර ප්‍රජාව පත්ව සිටින අසරණ තත්වය සලකා පුර්ණ හානිවලට අමතරව අර්ධ හානි සදහා ද රක්‍ෂණ ආවරණය ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු කඩිනමින් ඉටුකරන ලෙස මෙහිදී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබාදුන්නේය

Recommended For You

About the Author: Editor