ඇමැති පී. හැරිසන්ගේ සංකල්පයකට අනුව අනුරපුරේට දොළොස්මහේ දන්සලක්

අනුරාධපුර ජය ශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ අටමස්ථානය වැඳපුදා ගැනීමට පැමිණෙන සැදැහැවතුන්ට දිවා ආහාරය ලබා ගැනීම සඳහා වසරේ දින 365ම ක්‍රියාත්මක වන දෙළොස්මහේ දන්සලක් අද (01) සිට අනුරාධපුර ශ්‍රී මහා බෝධිය අසල දී විවෘත වෙනවා.

එය විවෘත කිරීම කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා අතින් අද සිදු වුණා.

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන මඟින් වසරේ දින 365 ආවරණය වන පරිදි මෙම දන්සල ක්‍රියාත්මක කරන බවයි ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේ.

අටමස්ථානාධිපති පල්ලේගම සිරිනිවාස නාහිමියන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව මෙම දන්සල ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙම වැඩසටහනේ අධීක්ෂණ කටයුතු ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් සිදුකරනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor