ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ නව සභාපති හාන්ස් විජයසූරිය

පසුගිය සිකුරාදා පැවති ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ 180 වන සම්මේලනයේදී නව සභාපති ලෙස හාන්ස් විජයසුරිය මහතා පත් විය.

ණ්ඩලයේ නව සභාපතිවරයා බවට මෙලෙස පත් වූයේ ආසියාටා සමූහයේ කලාපීය ප්‍රධාන විධායක ආචාර්ය හාන්ස් විජයසුරිය මහතායි.මීට අමතරව, සන්ෂයින් හෝල්ඩින්ග්ස් හි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ විෂ් ගෝවින්දසාමි මහතා උප සභාපති ලෙස පත් වූ අතර, 2019 – 2020 වර්ෂය සඳහා නියෝජ්‍ය උප සභාපතිනිය ලෙස අර්නස්ට් ඇන්ඩ් යන්ග් හි හවුල්කරු සහ බදු සේවා අංශ ප්‍රධානී දුමින්ද හුලංගමුව පත් කරන ලදී. ඉහත සඳහන් නිලධාරින්ට අමතරව ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පහත සඳහන් අය තෝරා පත් කර ගත්තේය.

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් පී.එල්.සී. හි සභාපති ක්‍රිෂාන් බලේන්ද්‍ර, හේමාස් හෝල්ඩින්ග්ස් පීඑල්සී හි සභාපති හුසේන් එසුෆලි, ජෙට්විං ට්‍රැවල්ස් (පුද්ගලික) සමාගමේ සභාපති සහ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ ශිරෝමාල් කුරේ, ඕවර්සීස් රියල්ටි (සිලෝන්) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ / සමූහයේ ප්‍රධාන විධායක ප්‍රවීර් සමරසිංහ, හැටන් නැෂනල් බෑන්ක් පී.එල්.සී. සහ කාගිල්ස් පී.එල්.සී. හි අධ්‍යක්ෂ අශෝක පීරිස්, සහ ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන විධායක ධාරා විජයතිලකේ. යන අයයි.

Recommended For You

About the Author: Editor