ජල සම්පත අසීමිත නැහැ එය ප්‍රවේසමෙන් පරිහරණය කරන්න

ජලය අසීමිත සම්පතක් නොවේ එය ප්‍රවේසමෙන් පරිහරණය කළ යුතු බවත් ජලය පොළොවේ රඳවා ගැනීමේ කටයුතු ගමේ ජනතාවට හඳුන්වාදී ජල මූලාශ්‍රයන් බිහිකිරීමේ කටයුතුවලට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දිය යුතු බවත් නගර සැලසුම් ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නෙ මහතා පවසයි.

ප්‍රියන්ත මායාදුන්නෙ

ජාතික ප්‍රජා ජල දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධනෙ සොයා බැලීමේ රැස්වීමට මුලසුන හොබවමින් මේ බව අනාවරණය කළේය.මෙහි දී වැඩි දුරටත් අදහස් දැක් වූ එම මහතා

ජනතාවට සුරක්ෂිත පානීය ජලය ලබා දීමේ කටයුතු ජාතික ජල සැලසුම් සහ ජලාපවහන මණ්ඩලයෙන් ලබා දිය හැක්කේ 60% ජනගහනයට පමණයි.දැනට ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් 10% කට පමණ පානීය ජලය ලබා දීමේ ප්‍රතිශතය වැඩි කිරීමට එම දෙපාර්තමේන්තුව කඩිනමින් පියවර ගත යුතුයි.ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතීන් ආර්ථික වාසී ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ගයට ප්‍රවේශ වීමට සහ සමාජ සුබ සාධනය නංවාලීමේ කටයුතුවලටද ප්‍රවිෂ්ට විය යුතුයි.

2030වන විට ලෝකේ විශාල ජල හිඟයකට මුහුණ දීමට සිදුවන බව ජාත්‍යන්තර සමීක්ෂණවලින් පෙන්වා දී ඇති නිසා අප රට හරිතකරණයට යොමු කර පොළව ජලය රඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවලට අප වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුය.

ගමේ සිටින ප්‍රජා මූල සංවිධානවල සාමාජිකයන්ගේ පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම සහ හොඳ ගෙවත්තක් ඇති කර ගැනීමටත්,කියවීමේ පුරුද්දට අනාගත පරපුර නැඹුරු කර ගැනීමටද ජාතික ප්‍රජා ජල දෙපාර්තමේන්තුව මාර්ගයෙන් මග පෙන්වීම කාලීන අවශ්‍යතාවයකි.

මෙම ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමට නගර සැලසුම්,ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ලේකම් මංගල තිස්ස,ජාතික ප්‍රජා ජල දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජයලත් හේරත් මහතා ඇතුළු අමාත්‍යාංශයේ , දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරීහු සහභාගී වූහ.

Recommended For You

About the Author: Editor