විශ්‍රාමිකයින් 50,000කට ජූලි 10 දා වැඩි වූ විශ‍්‍රාම වැටුප ගෙවීමට පියවර

විශ‍්‍රාම වැටුප් විෂමතා ඉවත් සමග වැඩිවන විශ‍්‍රාම වැටුප් ජුලි 10 වැනි දා සිට ලබාදීමට නියමිත බව විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රවීන්ද්‍ර පත්මප්‍රිය මහතා පැවසීය.

විශ‍්‍රාම වැටුප් විෂමතා මෙම මස සිට ඉවත් කිරීම සමග මෙම පියවර ගැනේ.

ජුලි මාසය ඇතුළුව අගෝස්තු හා සැප්තැම්බර් මාසවලදී විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවය 575,000 ක් පමණ ඉවත් වන බව කී පත්මප‍්‍රිය මහතා අංක 1 / 2019 දරණ 2019.6.11 දිනැති විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛයට අනුව දිවයින පුරා පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 331කදී වැටුප් විෂමතාවය ඉවත්කර ඉහළ යන වැටුප විශ්‍රාම වැටුපට එකතු කරන බවද පැවසීය.

මෙම මාසයේ 10 වැනිදා විශ්‍රාම වැටුප වැඩිවන්නේ විශ්‍රාමිකයින් 50,000 ක පමණ පිරිසකට බවද මෙම මාසයේ වැටුප් වැඩිවිම් නොලැබෙන අයවලුන්ට ජුලි මස සිට හිඟ මුදල් ලැබෙන බවද රවීන්ද්‍ර පත්මප්‍රිය මහතා සඳහන් කළේය.

Recommended For You

About the Author: Editor