අද මැදියමේ සිට හදිසි දුම්රිය වර්ජනයක්

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතාට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයෙන් සිදුකරන බලපෑම වහාම නවතා දමන ලෙස ඉල්ලා අද (03 ) රාත්‍රී 12.00 සිට දුම්රිය වැඩවර්ජනයක් සිදුකිරීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සැලසුම් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

අමාත්‍යාංශ බලධාරීන් විසින් දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයාට රාජකාරී කටයුතු සිදුකළ නොහැකි ලෙස බලපෑම් සිදුකරන බවද වෘත්තීය සමිති පෙන්වා දෙයි.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ විනය බලධාරියා වශයෙන් සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා ගත් තීරණයක් අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසට ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා බලධාරීන් බලපෑම් කරන බව සඳහන් කරමින් දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා ඊයේ සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය යවා තිබුණි.

Recommended For You

About the Author: Editor