රාජ්‍ය මුදල් ප‍්‍රශස්ත ලෙස භාවිතයෙන් අගමැති රනිල්, ඇමැති මංගල සහ චම්පික මුල්තැනට

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව විසින් විමර්ශනය කරන ලද රජයේ විශේෂ වැයකිරීම් ඒකකය යටතේ වන ආයතන 838ක් අතරින් රාජ්‍ය මුදල් භාවිතයේදී ප‍්‍රශස්තම භාවිතයක් ඇති රාජ්‍ය ආයතනය බවට අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නම් කර තිබෙනවා.

ලකුණු සීයෙන් සීයක් ලබාගෙන අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය මෙහි ප‍්‍රථම ස්ථානයට පත්ව තිබෙනවා.

අමාත්‍යාංශ අතරින් මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයත් දෙපාර්තමේන්තු අතරින් මහා භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවත් දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාල අතරින් ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයත් මෙහි මුල්තැනට පත්ව තිබෙනවා.

රජයේ විශේෂ වියදම් ඒකක වන අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු, දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, පළාත් සභා, පළාත් පාලන ආයතන මෙම ඇගයීමට ලක්ව ඇති අතර ඉන් ආයතන 109 ක් විශේෂ ඇගයීමට භාජනය වී තිබෙනවා.

මෙම ආයතන සඳහා ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් ඉදිරි සතියේදී සම්මාන පිරිනැමීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

Recommended For You

About the Author: Editor