මහජන සම්පත 3636 දිනුම් වාරයේ ජයග‍්‍රාහකයා

මහජන සම්පත 3636 දිනුම් වාරයේ ජයග‍්‍රාහකයා වූ රජවැල්ල පදිංචි එම්.ජී.කේ. බන්දුල සෙනරත් මහතා තමාට හිමි ත්‍යාග මුදල ලබාගත් අයුරු. ජාතික ලොතරැුයි මණ්ඩලයේ සභාපතිනී නීතිඥ ශර්මිලා පෙරේරා මහත්මිය ඇතුළු නිලධාරීන් ඡායාරූපයේ වෙති.

Recommended For You

About the Author: Editor