ඔක්තෝබර් 30ට කලින් කුඩු ජාවාරමුන් එල්ලන එපා යැයි අතුරු තහනම් නියෝගයක්

මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වැරැදිකරුවන් 4 දෙනකුට මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම ඔක්තෝබර් 30 වැනිදා තෙක් වළක්වාලමින් අද (5) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළා.

Recommended For You

About the Author: Editor