මාධ්‍ය වාර්තා බොරු: දක්ෂණ අධිවේගයේ මාතර – හම්බන්තොට වැඩ දිගටම

දක්ෂිණ ලංකා අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර සිට හම්බන්තොට දක්වා සිදුකරන ඉදිකිරීම් නැවතී ඇති බවට ඇතැම් මාධ්‍ය සිදුකර ඇති වාර්තාවල කිසිඳු සත්‍යතාවක් නැතැයි මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අවධාරණය කරනවා.

අද (7* මුලටියන ල සීනිපැල්ල ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ.

Recommended For You

About the Author: Editor