කාබන් බද්ධ මේ වසරේදී අනිවාර්යයෙන් ගෙවිය යුතු බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි

මෝටර් වාහන සඳහා පනවා ඇති කාබන් බද්ද මේ වසරේදී අනිවාර්යෙන්ම ගෙවිය යුතු බව මුදල් අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි.

මෝටර් වාහන සඳහා වන කාබන් බද්ද මේ වසරේ ජනවාරි මස පළමු වැනිදින සිට ක්‍රියාත්මක නමුත් ඇතැම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල තවමත් කාබන් බද්ද අයකර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මක නොවන බවද ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගැනීමේදී එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ආදායම් බද්ද අයකර ගෙන නැතැයිද වාර්තාවේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ එසේ කාබන් බද්ද අය නොකළ වාහන හිමියන්ගෙන් මේ වසර ඇතුළත එම බද්ද අයකර ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ගන්නැයි මුදල් අමාත්‍යාංශය චක්‍රලේඛයක් මගින් උපදෙස් නිකුත් කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව මෙතෙක් කාබන් බද්ද නොගෙවා ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇති මෝටර් රථ හිමිකරුවන්ට ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ එම බද්ද ගෙවීම අනිවාර්ය වන බවද මුදල් අමාත්‍යාංශය වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor