සරම්ප රෝගය තුරන් කළ රටක් බවට WHO ශී‍්‍ර ලංකාව නම් කරයි

සරම්ප රෝගය තුරන් කළ රටවල් අතරට ශ‍්‍රී ලංකාවත් එක්ව තිබෙන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව සරම්ප රෝගය තුරන් කළ රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාවේ නමත් එක් කිරීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ශ‍්‍රී ලංකාව අත්පත්කර ගත් මෙම ජයග‍්‍රහණය ගැන අදහස් දක්වන ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දකුණු හා ගිනිකොණ දිග ආසියා කලාපයේ අධ්‍යක්ෂිකා පූනම් සිං මහත්මිය සඳහන් කරන්නේ ලෝකයේ සරම්ප රෝගයේ ඉහළ යෑමක් වාර්තාවන අවස්ථාවක ශ්‍රී ලංකාව සරම්ප රෝගය තුරන් කිරීම සුවිශේෂ ජයග‍්‍රහණයක් ලෙස තමන් දකින බවයි.

දකුණු හා ගිනිකොණදිග ආසියා කලාපයේ සරම්ප රෝගය තුරන් කළ සිවුවැනි රට වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව වන අතර මීට පෙර භූතානයල මාලදිවයින හා නැගෙනහිර ටිමෝර්ය මෙම කලාපය තුළ සරම්ප රෝගය තුරන් කර රටවල් ලෙස වාර්තා පොතට එක් වුණා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ වාර්තා අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සරම්ප රෝගියෙක් අවසන් වශයෙන් වාර්තා වී ඇතේතේ 2016 වසරේ මැයි මාසයේදීයි.

Recommended For You

About the Author: Editor