රාජ්‍ය ආයතනවල වංචා දුෂණ සොයන කොමිෂමට තවත් මාස 03ක්

රාජ්‍ය ආයතනවල දුෂණ සහ වංචා සෙවීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ කාලය දීර්ඝ කරන ලෙස එහි සාමාජිකයින් කළ ඉල්ලීමකට අනුව එහි කාලය තවත් මාස 03කින් දීර්ඝ කර ඇතැයි ජනාධිපති කාර්යාලය සඳහන් කරනවා.

මෙම කොමිෂන් සභාවේ කාලය ලබන 18 වනදායින් අවසන් වීමට නියමිතව තිබුණු අතර කාලය දීර්ඝ කිරීමත් සමඟ එහි කාලය ඔක්තෝබර් 18 වනදායින් අවසන් වනු ඇති බවයි ජනපති කාර්යාලය පවසන්නේ.

කොමිෂන් සභාවේ කාලය දීර්ඝ කරන ලෙස එහි සාමාජිකයින් කළ ඉල්ලීමකට අනුව ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් කාලය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳව දැනුම් දී ඇති බව සඳහන්.

Recommended For You

About the Author: Editor