කොළඹ නගර සීමාව තුළ පමණක් ඩෙංගු තවාන් 500ක්

කොළඹ නගර සීමාව තුළ පමණක් ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවිය හැකි ඉදිකිරීම් පරිශ‍්‍ර 500 ක් පමණ හදුනාගෙන තිබෙන බවත් එම ස්ථානවල මදුරුවන් බෝවීමෙන් තොරව පවත්වාගෙන යාම සඳහා කොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් වෙත විශේෂ උපදෙස් ලබාදී තිබෙන බවත් ඩෙංගු මර්දන ඒකකය ප‍්‍රකාශ කරනවා.

නිරිතදිග මෝසම් වර්ෂාව සකී‍්‍රයවීමත් සමඟ මෙවර ද ජුනි සහ ජුලි මාසවල ඩෙංගු රෝගය පැතිරිමේ අවදානම ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය ප‍්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරනවා.

කොළඹ, ගම්පහ, කලුතර, ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට, රත්නපුර, කැගල්ල සහ මහනුවර දිස්ති‍්‍රක්ක ඩෙංගු අවදානම වැඩි දිස්ති‍්‍රක්ක ලෙස හදුනාගෙන තිබෙන බවයි සෞඛ්‍ය ප‍්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරන්නේ.

නිවස් වලට අමතරව පාසල්, ඉදිකිරීම් පරිශ‍්‍ර සහ කර්මාන්තශාලා ද ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවීමේ අවදානම් ස්ථාන ලෙසයි හදුනාගෙන තිබෙනවා. දිගටම ඩෙංගු මදුරු කීටයන් බෝවන ලෙස එවැනි පරිශ‍්‍ර පවත්වාගෙන ගිය හොත් එම ආයතනවල නම් ප‍්‍රසිද්ධ කර නීතිය දැඩිව කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බව ද ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය ප‍්‍රකාශ කළා.

Recommended For You

About the Author: Editor