පාර්ලිමන්ට් ජෝක්ස්ගේ වාචාල කතාව ගැන අගමැති තදින් සිටී

මහා සංඝරත්නය විෂයයෙහි ඇමැති රන්ජන් රාමනායක මහතා දැක්වූ එකී අදහස් පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් 2019 ජූලි 21 වන දා ට පෙර තමා වෙත ලිඛිතව යොමු කරන මෙන් අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා ඇමැති රන්ජන් රාමනායක මහතාට ලිපියක් මගින් අද (15) දැනුම් දී ඇත.

අගමැතිවරයා සිය ලිපිය මගින් දක්වා ඇත්තේ රන්ජන් රාමනායක මහතා මහා සංඝරත්නය පිළිබඳ දැක්වූ බව කියන අදහස් පක්ෂයේ අදහස් සමග පරස්පර බවයි.

එම ලිපිය සම්පූර්ණයෙන් මෙසේය.

Recommended For You

About the Author: Editor