2019 මැයි ආහාර නිෂ්පාදන පරිමාව 5.6% කින් ඉහළට

ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාලේඛන හා සංගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත විශ්ලේෂනයට අනුව කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය 2018 මැයි මාසයට සාපේක්ෂව 2019 මැයි මාසයේදී 0.4% කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

අයි.අයි.පී 2019 මැයි සහ 2018 මාස සඳහා පිළිවෙලින් 106.1 සහ 105.7 ක් විය.

IIP යනු යම් කාල සීමාවක් තුළ කර්මාන්ත අංශයේ උප අංශවල වර්ධනය විස්තර කරන දර්ශකයකි. කාර්මික අංශයේ නිෂ්පාදන පරිමාවේ කෙටිකාලීන වෙනස්කම් එයින් හෙළි වේ. සංගණන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව IIP ඇතුළු ආර්ථික දර්ශක ගණනාවක්ම සම්පාදනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ ප්‍රවණතා සහ රටාවන් අවබෝධ කර ගැනීම, ආර්ථික වර්ධනයේ ගාමක බලවේග හඳුනා ගැනීම, ආර්ථික ක්‍රියාකාරිත්වය ඇගයීම සහ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය හා තක්සේරු කිරීම සඳහා රජය මෙන්ම කර්මාන්ත ද මෙම දර්ශක භාවිතා කරයි.

කර්මාන්ත අතර ‘විදුලි උපකරණ නිෂ්පාදනය’, ‘කඩදාසි හා කඩදාසි න නිෂ්පාදනය’ සහ ‘රසායනික ද්‍රව්‍ය හා රසායනික නිෂ්පාදන ‘අංශ මාසය තුළ නිෂ්පාදන පරිමාවේ පිළිවෙලින් 19.8%, 17.0% සහ 16.9% ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර ඇත. එමෙන්ම දත්ත විශ්ලේෂණයට අනුව 2018 මැයි මාසයට සාපේක්ෂව 2019 මැයි ආහාර නිෂ්පාදන පරිමාව 5.6% කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

කර්මාන්ත 10 අතර නිෂ්පාදන කර්මාන්තවල නිෂ්පාදන පරිමාවේ negative ඍනාත්මක වර්ධනයක් වාර්තා වී ඇත, ‘ පිරිපහදු කළ ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදනය,’ මෝටර් රථ, ට්‍රේලර් සහ අර්ධ ට්‍රේලර්, වෙනත් ප්‍රවාහන උපකරණ, ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදනය මෙසෙල ඍණාත්මක වර්ධනයක් වාර්ථා කරයි. දැව නිෂ්පාදනය පිළිවෙලින් 43.7%, 36.0% සහ 19.1% ක ඍණාත්මක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor