මහාවාරි යටතේ මැද කන්නයේදී වී වෙනුවට අතිරේක බෝග වගාවට පියවර ගන්නවා – අමාත්‍ය පී.හැරිසන්

ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තිය ජනගත කිරීමට පෙර දේශගුණික කලාපයන්හි වගා කළ යුතු වී ප්‍රභේද ගොවීන්ට හඳුන්වා දීම පිළිබඳ වැඩසටහන බතලේගොඩ වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේදී පැවැත්විණ.

එහිදී කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා බතලේගොඩ වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය විසින් හඳුන්වා දී ඇති වී ප්‍රභේද තම නිරීක්ෂණයට ලක් කළේය.

ඒ අනුව වියළි කලාපයට, තෙත් කලාපයට සුදුසු වී ප්‍රභේද පිළිබඳව අමාත්‍යවරයා නිලධාරීන්ගෙන් කරුණු විමසීමක්ද කළේය. අඩු කාලයක් වැය වන, ජලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කළ හැකි මෙන්ම ගොයමට වැළඳෙන රෝග සඳහා ඔරොත්තු දියහැකි ප්‍රභේද පිළිබඳව ද මෙහිදී අමාත්‍යවරයාව නිලධාරීන් විසින් දැනුවත් කරන ලදී.

මෙහිදී දින 85ක කාලයක් වැය වන කොළපාළුව, බැක්ටීරියා, කොළ අංගමාරයට  ප්‍රතිරෝධී BG 250 ප්‍රභේදය ගොවීන් අතර ජනප්‍රිය වුවද, පසුගිය කාලය තුළ ගොවීන් මේ සඳහා යොමු නොවූ හේතු කරුණු ද අමාත්‍යවරයා  විසින් කෘෂි විද්‍යාඥයින්ගෙන් විමසනු ලැබිණ.

තවදුරටත් පර්යේෂණ සිදුකොට ගොවීන් අතර දේශීය බීජ ව්‍යාප්ත කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසත්, යල හා මහ කන්න දෙකට අමතරව මැද කන්නය ගොවීන්ට හඳුන්වා දී ගොවි ආර්ථිකය සවිමත් කළයුතු යැයි අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවසීය.

මෙහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ගොවීන්ට තවත් අමතර ආදායමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදීම සඳහා මහාවාරි යටතේ වගා කරන කුඹුරු ඉඩම්වල මැද කන්නයේදී සෝයා බෝංචි, කවුපි වැනි අතිරේක බෝගාව හඳුන්වාදීමට ද අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කරන බවයි.

මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ.ඩී.එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඩබ්.එම්.ඩබ්. වීරකෝන් මහතා ඇතුළු බතලේගොඩ වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ කෘෂි විද්‍යාඥයින් රැසක් එක් විය.

Recommended For You

About the Author: Editor