ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල ශක්තිමත් වෙයි

එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල මේවනවිට සීයයට 4.1කින් අතිප්‍රමාණය වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි.

ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වීමට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා තිබෙනුයේ මෙරට දළ නිල විදේශ සංචිතය ඩොලර් බිලියන 6.7ක් දක්වා වැඩිවී තිබීමයි. එයට අමතරව ගියවසරේ මැයි ඩොලර් මිලියන 933ක් වූ වෙළෙඳහිඟය මේ වසරේ මැයි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 823ක් දක්වා අඩුවීමද, මීට බලපා ඇත.

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල මඟින් මෙරටට ලබා දුන් විස්තීරණය පහසු‍කම්හි 06 වැනි වාරිකය ලැබීම, ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුව තුළින් ඩොලර් බිලියන 02 ලැබීම සමඟ මේ වසරේ මැයි මාසයට වඩා ජුනි මාසයේදී තුළ නිල විදේශ සංචිතය බිලියන 8.9 ක් දක්වා තවත් ඉහළ යනු ඇතැයිද මහ බැංකුව කියයි.

මේ වසරේ මුල සිට ජූලි 17 දක්වා ශ්‍රී ලංකා රුපියල කැනේඩියානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 0.1 කින් පමණ අවප්‍රමාණයවී ඇත. ශ්‍රී ලංකා රුපියල ප්‍රධාන ව්‍යවහාර මුදල් ඒකකවලට සාපේක්ෂව මේ කාලයේ අතිප්‍රමාණය වී තිබේ. යුරෝවට (6.7%) ස්ටර්ලින් පවුම (6.4%) ජපන් යෙන් (1.9%) ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලරය (4.5%), ඉන්දියානු රුපියලට (2.1%) සාපේක්ෂව එසේ සිදුවී තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor