හදිසි නීතිය තවත් මසකින් දීර්ඝ කරයි

හදිසි නීතිය අද (22) සිට මාසයක කාලයක් දීර්ඝ කිරීමේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරි ඇති බලතල යටතේ දිවයින පුරා කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි එය දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

මහජන ආරක්ෂාව සහ රටේ යථා පැවැත්ම සුරක්ෂිත කිරිම සඳහා එය දීර්ඝ කර ඇති බවයි ජනාධිපති ලේකම් උදය ආර්. සෙනෙවිරත්න මහතා සඳහන් කළේ.

පසුගිය මස හදිසි නීතිය දීර්ඝ කරමින් ජනපතිවරයා පැවසුවේ එය හදිසි නීතිය දීර්ඝ කරන අවසන් අවස්ථාව බවයි.

Recommended For You

About the Author: Editor