2018 – 2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සරසවිවලට සිසුන් 30,832ක් බඳවා ගැනීමට පියවර

2018 – 2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාලවලට සිසුන් 30,832 දෙනෙකු බඳවා ගන්නා බව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා.

ඒ අනුව වැඩිම සිසුන් පිරිසක් බඳවා ගන්නේ කලා අංශය වෙනුවෙනුයි. එය 9399ක්.

ජීව විද්‍යා අංශය යටතේ සිසුන් 6992 ක්, භෞතික විද්‍යා විෂය ධාරාව යටතේ සිසුන් 5684 දෙනෙක් ද වානිජ විෂය සඳහා බඳවා ගැනෙන සිසුන් සංඛ්‍යාව 6015ක් වශයෙන් මෙම බඳවා ගැනීම් සිදුවෙනවා.

විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ www.selection.ugc.lk වෙබ්අඩවියට පිවිසීමෙන් පාඨමාලා සඳහා අදාළ ඉසෙඩ් ලකුණු දැනගත හැකි බවයි උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වැඩි දුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

Recommended For You

About the Author: Editor