දකුණු ආසියානු ගුවන් ගමන් ගුවන් පලාලි තොටුපළෙන්

උතුරු යාපනයේ අර්ධද්වීපයේ වැඩිදියුණු කරන ලද පලාලි ගුවන්තොටුපළ සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ඉන්දීය උප මහද්වීපයේ සිට කලාපීය ගුවන් යානා සඳහා නවාතැන් ගත හැකි බව සිවිල් ගුවන් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක අබේසිංහ මහතා පැවසීය.

“ගුවන් ධාවන පථයට මගීන් 70 ක් පමණ රැගත් ගුවන් යානා ඇතුළු කළ හැකියි හැකි වනු ඇතැයි” අමාත්‍ය අබේසිංහ මහතා පැවසීය. සැප්තැම්බර් මාසය වන විට ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.චෙන්නායි වැනි ගමනාන්ත වෙත නියමිත ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීමේ හැකියාවක් පවතින බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

ගුවන්තොටුපොළ නවීකරණ කටයුතු සඳහා රුපියල් බිලියන 2.0 රජය වැයකර ඇති අතර ධාවන පතය නවීකරණය , පහසුකම් රැසක් සපිරි පර්යන්තයක් ඉදිකිරීම සහ තාවකාලික ගුවන් ගමනා ගමන පාලන කුලුනක්ද ඉදිකර ති‍බේ.

එයාර් බස් ඒ 320 ප්‍රමාණයේ කෙටි දුර ගුවන් යානා සඳහා මීටර් 3,800 ධාවන පථයක් ඉදිකිරීමට ඉඩකඩ පැවතියද සැප්තැම්බර් මාසය වන විට නවීකරණයක කිරීමට සැලසුම් වී ඇත්තේ මීටර 2,300 ක් පමණි.

කෙසේ වෙතත් නවීකරණ කටයුතු වඩාත් පළදායී වන අන්දමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය තෙලිපිලි සිට පාලාලි ගුවන් තොටුපළ දක්වා නව පිවිසුම් මාර්ගයක් ඉදිකරමින් සිටි බව අමාත්‍ය අබේසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Recommended For You

About the Author: Editor