කෘතිම ගැබ් ගැන්වීමක් කළ සුදු රයිනෝ මවක් පැටවෙකු බිහිකරයි

ඇමෙරිකාවේ සැන් දියේගෝ San Diego Zoo සත්වෝද්‍යානයේදී කෘතිම ගැබ් ගැන්වීමක් කළ සුදු රයිනෝ මවක පැටවෙකු බිහිකර තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය කියනවා.

උතුරු ඇමෙරිකා රටකදී කෘතිම ගැබ් ගැන්වීමකින් සුදු රයිනෝ පැටවෙකු උපත ලැබූ පළමු අවස්ථාව බවත් ගැබ් ගෙන දින 493 කට පසු මෙම පැටවා බිහිකර ඇති බවත් මාධ්‍ය කියනවා.

උතුරු ප්‍රදේශයට අයත් සුදු රයිනෝ දෙදෙනෙකු පමණක් මේ වනවිට මිහිමත ඉතිරිව සිටිනවා. එම දෙදෙනාම ගැහැණු සත්ත්වයින් වන අතර මිහිමත සිටි අවසන් පිරිමි රයිනෝ සත්ත්වයා පසුගිය වසරේදී මියගොස්

Recommended For You

About the Author: Editor