පෞද්ගලික අංශයත් අල්ලස් පනත යටතට ගැනීමට යයි

අල්ලස හා දූෂණයට එරෙහිව නව නීිති ඇතුළත් පනත් කෙටුම්පතක් ලබන බ‍්‍රහස්පතින්දා රැස්වන පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන බව අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සරත් ජයමාන්න මහතා ප‍්‍රකාශ කළා.

නව පනත මගින් පෞද්ගලික අංශයට ද බලපාන පරිදි අල්ලස් නීතිය සංශෝධනය කරන බවයි මායාදුන්න මහතා කියන්නේ.

හැකි ඉක්මනින් නව නීති සදහා අනුමැතිය ලබාගෙන නව පනත කි‍්‍රයාත්මක කිරිමට අපේක්ෂා කරන බවයි අල්ලස් කොමිසම ප‍්‍රකාශ කළේග

Recommended For You

About the Author: Editor