ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ සමග ගිවිසුම්ගත වන පක්ෂ – සංවිධාන 22 මෙන්න

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ ජනගත වෙන මෙම 5දා එම පෙරමුණ සමඟ ගිවිසුම් ගතවන දේශපාලන පක්ෂ, සිවිල් සංවිධාන, බහුජන සංවිධාන විසිදෙකක් පිළිබඳ එක්සත් ජනතා පෙරමුණේ නායක ආචාර්ය සිරිමසිරි හපුආරච්චි මහතා අනාවරණය කළේය.

එම පක්ෂ හා සංවිධාන විසිදෙක මෙසේය.

එක්සත් ජනතා පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය, නව සමසමාජ පක්ෂය, ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සංගමය (කඳුරට වතුකම්කරු දේශපාලන සංවිධානයකි.) ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කොමියුනිස්ට් විකල්පය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා බලවේගය, ජනතාවාදි කම්කරු පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා ඉන්දිය සම්භවයක් ඇති ජනතා පෙරමුණ , නව ජාතික පෙරමුණ , එක්සත් ලංකා ජනතා පක්ෂය, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ජාතික පක්ෂය, නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් දෙමළ පක්ෂය, සමස්ත ලංකා සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජාතික සමගි සංවිධානය, ජාතික සහයෝගිතා ජනබල සංවිධානය, ශ්‍රී ලංකා පාරම්පරික කලාකරුවන් සහ නූතන කලාකරුවන්ගේ ජාතික සම්මේලනය, ජාතික මිතුරෝ සංවිධානය, රට වෙනුවෙන් අපි ජාතික සංවිධානය, සමස්ත ලංකා එක්සත් බස් මගී සංගමය, සදාචාරය සඳහා වූ ජනතා ව්‍යාපාරය, එක්සත් ජාතික ස්වයං රැකියා වෙළඳ ව්‍යාපාරික සංගමය, ටෙලිකොම් එක්සත් වෘත්තීය සමිති පෙරමුණ, එම පක්ෂ හා සංවිධානයයි.

මෙම පක්ෂ හා සංවිධාන සම්බන්ධිකරණය ආචාර්ය හපුආරච්චි මහතා සිදුකරයි. මීට අමතරව දේශපාලන පක්ෂ හා සංවිධාන විශාල ප්‍රමාණයක් එදිනට ගිවිසුම් ගතවනු ලැබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor