ශිෂ්‍යත්වය සහ උසස් පෙළ වෙනුවෙන් විශේෂ ප‍්‍රවාහන සැලසුමක්

හෙ (04) දින පැවැත්වෙන 05 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සහ අපොස උසස්පෙළ විභාගය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය ප‍්‍රවාහන පහසුකම් විධිමත්ව සැලසුම් කර ඇතැයි ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි පී. එච්. ආර්. ටියුඩර් චන්ද්‍රසිරි මහතා ප‍්‍රකාශ කළා.

දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි එම වැඩපිළිවෙළ සකස් කර ඇති බවයි චන්ද්‍රසිරි මහතා ප‍්‍රකාශ කළේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් මගී ජනතාවට ගැටලුවක් ඇත්නම් 011- 7555555 දුරකථන අංකයෙන් විමසිම් සිදුකළ හැකි බවද නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළා.

Recommended For You

About the Author: Editor