පොදු එකඟතාවක් ඇතිවන තෙක් නව සන්ධානය කල් දැම්මා – එජාප මහ ලේකම්

සියලු අදහස් සම්බන්ධයෙන් එකඟත්වයකට පැමිණෙන තෙක් නව සන්ධානය පිහිටුවීම කල් දැමීමට තීරණය කළ බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

නව සන්ධානය පිහිටීම සඳහා නව යෝජනා ගණනාවක් ද ඉදිරිපත් වූ බවත් ඒ ගැන සියලූ පක්ෂ සමඟ තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන කිරීමට ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් තීරණය කළ බවත් එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.

ඒ අනුව එම සාකච්ඡාවන් නිමවුණු සංවිධානය සඳහා අත්සන් තැබීම කල් දැමිය යුතු බවට එකඟතාවයකට එළඹුණු බව ද එජාප මහ ලේකම්වරයාගේ නිවේදනයේ දැක්වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor