අවසන් සටනට අණදුන් කරන්නාගොඩ සහ ගුණතිලකත් ෆීල්ඞ් මාෂල් ෆොන්සේකාට සමවෙයි

හිටපු නාවික හමුදාපති විශ්‍රාමික අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා සහ හිටපු ගුවන් හමුදාපති විශ්‍රාමික එයර් චීෆ් මාෂල් රොෂාන් ගුණතිලක යන මහත්වරුන් ගෞරවනීය නිලයකින් පිදුම් ලබා තිබේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් මෙම ගෞරවනිය නිලයන් පිරිනමා ඇත.

විශ‍්‍රාමික ගුවන් හමුදාපති එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් රොෂාන් ගුණතිලක මහතා ගුවන් හමුදාවේ මාර්ෂල්වරයා (මාර්ෂල් ඔෆ් ද එයාර් ෆෝස්) ලෙස උසස් කරනු ලැබ ඇත.

මෙම තනතුර ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ මෙම පන්තියේ පළමු තනතුර වන අතර ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ මාර්ෂල්වරයා ලෙස පත් වු පළමු නිලධාරීයා වන්නේ ද රෝෂාන් ගුණතිලක මහතාය.

විශ්‍රාමික නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා තරු පහේ අද්මිරාල්වරයකු (අද්මිරාල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට්) ලෙස උසස් කරනු ලැබ තිබේ.

මෙම තනතුර ද ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ පළමුවැනි තරු 5 තනතුරක් සහා උසස්වීමක් ලද පළමු ශ්‍රී ලාංකික නාවික හමුදා නිලධාරීයා වන්නේද වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතාය.

යුද්ධය පැවැති වකවානුවේදී ඔවුහු පිළිවෙළින් නාවික හා ගුවන් හමුදාපති තනතුරු ඉසලූහ.

යුද්ධය පැවැති සමයේ යුද හමුදාපති වූ සරත් ෆොන්සේකා මහතාට ෆීල්ඩ් මාෂල් තනතුරක් මීට පෙර පිරිනැමීය.

Recommended For You

About the Author: Editor