නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු 08කට ස්ථාන මාරු

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය පරිදි නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් 08 දෙනකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානය විසින් අද (7) නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor