කුඩා ව්‍යවසායන් නඟාසිටුවීමට රු. බිලියන 282ක ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය

ග්‍රාමීය ජනතාවගේ දරිද්‍රතාවය අඩුකිරීමේ අරමුණින් කුඩා ව්‍යවසායන් නඟාසිටුවීමට වසර 2018 දී රුපියල් බිලියන 282ක මුදලක් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන විසින් ණය මුදල් ලෙස ලබාදී ඇතැයි මහා භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් ඒ. එම්. පී. එම්. බී. අතපත්තු මහතා කියයි.

ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකු විසින් සමස්ත ණය ප්‍රමාණයෙන් සියයට 47ක් එනම් රුපියල් බිලියන 135 ක් ලබාදී ඇති බව කී අතපත්තු මහතා ඉතා අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය සහ ආදායම් මට්ටම් ඉහළ නැංවීමට අවස්ථා උදාකරමින් පුංචියට හෝ ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීමට මේ මුදල් ලබා දුන් බව ද සඳහන් කළේය.

සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු විසින් රුපියල් බිලියන 73 ක මුදලක් ලබාදී ඇති අතර එය මුළු ණය මුදලේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගතහොත් සියයට 26කි. දිවිනැගුම ප්‍රජා මූල බැංකු හරහා රුපියල් බිලියන 68ක මුදලක් ණය ලෙස ලබාදී ඇති අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගතහොත් සියයට 24කි.

මෙහිදී අතපත්තු මහතා තවත් කරුණක් හෙළි කළේය. ඒ 2018 නිමා වනවිට දිළිඳු ජනතාවගේ අනිවාර්ය ඉතුරුම් රුපියල් බිලියන 381ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.
මෙම ඉතිරි කිරීම්වලින් රුපියල් බිලියන 270ක් දිගුකාලීන හා කෙටිකාලීන ආයෝජනවල යොදවා තිබෙන බව ද මහා භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්වරයා සඳහන් කළේය

Recommended For You

About the Author: Editor