අලුතින් දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචියට නීතිය හරස් වෙලා

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට නාමයෝජනා කැඳවා ඇති නමුත් මේ වනතෙක් ඡන්දය පවත්වා නැති හෙයින් එ තෙක් අලුතින් දේශපාලන පක්ෂයක් ලියාපදිංචි කිරීමට හැකියාවක් නැතැයිද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කියනවා.

දේශපාලන පක්ෂ අලුතින් ලියාපදිංචිය සඳහා ඉල්ලීම් ගණනාවක් ලැබෙමින් තිබෙන බවද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරනවා.

එහෙත් මැතිවරණවක් සඳහා නාමයොජනා බාරගෙන පසුව මැතිවරණය පවත්වා මාසයක් ගතවනතුරු අලුතින් දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කළ නොහැකි බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කියන්නේ.

Recommended For You

About the Author: Editor