එවරස්ට් කන්ද නගින්න නම් මේ නීතිවලට යටත් විය යුතුයි

පසුගිය කෙටි කාලය තුළ එවරස්ට් කන්ද තරණය කිරීමේදී සිදු වූ අනතුරු හේතුවෙන් කඳු නගින්නන් විශාල පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත්වීමත් සමග එවරස්ට් කන්ද තරණය කරන කඳුනගින්නන් සඳහා නව නිතී පද්ධතියක් නේපාල රජය හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

නව නීති අනුව එවරස්ට් කන්ද තරණය කිරීමට කැමැති කඳු නඟින්නන් පළමුවෙන්ම පළපුරුදු කඳුනගින්නන් බව සනාථ කළ යුතු අතර අයදුම්කරුවන් පළමුවෙන් මීටර් 6500ක උපරිමයකට නේපාල කඳු පන්ති තරණය කළ යුතුයි. කඳු නගින්නන් තම ශාරීරික යෝග්‍යතාව පිළිබඳව සහතිකයක් සහ පළපුරුදු මාර්ගෝපදේශකයෙක් යොදවා ගත යුතු බව ද නව නීතිවල සඳහන්. මෙම වසරේ මුල් කාලයේ දී එවරස්ට් කන්ද තරණය කළ කදුනගින්නන් 11 දෙනෙකු ජිවිතක්ෂයට පත්වීම සමග නේපාල රජය විසින් නව නීති හඳුන්වාදීමට පියවර ගත්තා. මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් නේපාල සංචාරක අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ එවරස්ට් කන්දේ ආරක්ෂාව සහ සංචාරකයින්ගේ යහපත වෙනුවෙන් මෙය ක්‍රියාවට නංවන බවයි.

Recommended For You

About the Author: Editor