චන්ද්‍රයාන් 02 යානය චන්ද්‍ර කක්ෂයට ඇතුළු වෙයි

ඉන්දියාව විසින් අභ්‍යවකාශගත කළ චන්ද්‍රයාන් 02 යානය චන්ද්‍ර කක්ෂයට ඇතුළු වී තිබෙන බව ඉන්දීය අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළා. ඒ දින 30 ගමනකින් පසුවයි.

ඉන්දීය අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය කියන්නේ සැප්තැම්බර් 07 වනදා එය සඳ මතට ගොඩබැස්සවීමට නියමිත බවයි. චන්ද්‍රයාන් 02 යානය පැයට කිලෝමීටර් 36,240ක වේගයෙන් ගමන් කරමින් ඇති අතර එය සඳ මත ගොඩබැස්සවීම සඳහා ඉන්දියාවෙන් පිටත්කර ඇරයේ ජුලි මස 22 වනදායි.

Recommended For You

About the Author: Editor