පළමු වරට වේදනා පාලන හෙද කණ්ඩායමක් පුහුණු කිරීමට යයි

ශ‍්‍රී ලංකාවේ පළමු වේදනා පාලන හෙදියන් කණ්ඩායම පුහුණු කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

පාඨමාලාව සැප්තැම්බර් මාසයේ ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙන අතර
පළමු කණ්ඩායමට ඇතුළත් වන සංඛ්‍යාව 42 දෙනෙකි.

ඒ අනූව දැඩි සත්කාරක භෙදියන්, හදිසි ප‍්‍රතිකාරක භෙදියන් ඇතුළු කණ්ඩායම් පිළිබඳව අවධානය යොමුව තිබේ. මෙහි සමාරම්භක උත්සවය සැප්තැම්බර් මස 02 ජාතික රෝහල් ශ‍්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වෙන බව අමාත්‍යංශය පැවසීය. එක් එක් ක්ෂේත‍්‍ර වෙනුවෙන් විශේෂඥ පුහුණුව ලැබු හෙදියන් අදාළ අංශවලට යොමු කිරිම වැඩපිළිවෙලේ අරමුණ වේ.

Recommended For You

About the Author: Editor