පාස්කු ඉරිදා තේරීම් කාරක සභාවේ කාලය සැප්තැම්බර් මස 30වනදා දක්වා දීර්ඝ වෙයි

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශණය කෙරෙන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවේ කාලය දීර්ඝ කිරීමට අදාළ යෝජනාව සඳහා අද (21) පාර්ලිමේන්තු අවසරය හිමි වුණා. ඒ අනුව, තේරීම් කාරක සභාවේ කාලය සැප්තැම්බර් මස 30වනදා දක්වා දීර්ඝ වෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor