ලංවිම, ශ‍්‍රී ලන්කන් ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන 08ක් ‘කෝප්’ විමර්ශනයට කැඳවයි

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව හෙවත් ‘කෝප්’ ඉදිරි සති 03 තුළදී රාජ්‍ය ආයතන 08ක් එහි කාර්යසාධනය සහ වර්තමාන ප්‍රගතිය විමර්ශනය සඳහා කාරක සභාව හමුවට කැඳවා ඇතැයි කෝප් කමිටුවේ සභාපති මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා කියයි.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය, ලංකා සතොස ආයතනය, ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය, ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව, මහජන බැංකුව මෙන් ම පරමාණු බලශක්ති අධිකාරිය ද කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවා ඇත.

අගෝස්තු 23 දින විදුලි බල මණ්ඩලයේ ප්‍රගතිය විමසා බැලෙන අතර සැප්තැම්බර් 3 දින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කාරක සභාව හමුවට කැඳවා තිබෙනවා.

කෝප් කමිටුව ද මාධ්‍ය වෙත විවෘත කර තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor