ලංකා හොස්පිටල්ස් අග්‍රහාර රක්ෂණ ප්‍රතිලාභීන්ට සෞඛ්‍ය සේවා දිගු කරයි

ජාත්‍යන්තර සම්මාන රැසකින් පිදුම් ලැබූ ලංකා හොස්පිටල්ස්, රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය උසස් කිරීමට දායකත්වය දක්වමින් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල සමඟ අග්‍රාහාර රක්ෂණය උදෙසා වූ සිය සහයෝගීතාව නැවත අලුත් කරමින් අග්‍රහාර රක්ෂණ හිමියන්ට සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ පිරිනැමීමට කටයුතු කරයි.

රාජ්‍ය සේවකයන්ට ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය සේවයක් පිරිනැමීම උදෙසා අග්‍රාහාර රක්ෂණය නිර්මාණය කර ඇත. මේ වන විට ලංකා හොස්පිටල්ස් ඒ ඔස්සේ අක්ෂි සේවා, හෘද සේවා සහ තවත් සෞඛ්‍ය සේවා රැසක් පිරිනමයි.

අග්‍රාහාර රක්ෂණ හිමියන්ට ඉක්මන් සේවයක් සැපයීම උදෙසා ඒ සඳහාම වෙන් වූ පිළිගැනීම් සහ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයක් ලංකා හොස්පිටල්ස්හි ස්ථාපනය කර ඇති අතර, ඔවුන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ අතර පරිපාලන තැන්පතු මුදල අය නොකිරීම, standard කාමර සඳහා 10%ක වට්ටමක්, රසායනාගාර පරීක්ෂණ සඳහා 10%ක වට්ටමක්, රේඩියෝලොජි සේවා සඳහා පිටත සහ රෝහලේ සිටින රෝගීන්ට 5%ක වට්ටමක්, හදවත් සැත්කම් (CABG / PTCA) සඳහා රු. 25,000ක වට්ටමක් පිරිනමයි.

පසු සැත්කම් උපදේශන අවස්ථා තුනක් ද අඛණ්ඩව නොමිලේ පිරිනමයි. ‘කාලීන වැදගත්කමක් සහිත අග්‍රාහාර රක්ෂණය ඔස්සේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට සහ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට සහනදායි සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ රැසක් ලැබෙනවා. ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලත් සමඟ නැවත වරක් අග්‍රහාර සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට හැකිවීම අපට විශාල ගෞරවයක්. ඒ ඔස්සේ අප වටිනා ප්‍රතිලාභ රැසක් පිරිනැමීමට සුදානම්.” ලංකා හොස්පිටල්ස් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි වෛද්‍ය ප්‍රසාද් මැදවත්ත මහතා පැවැසීය.

ජාතික සැලසුම් සහ ආර්ථීක කටයුතු අමාත්‍යාංශය රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට 2006 අංක 28 දරන ජාතික රක්ෂණභාර අරමුදල් පනත ඔස්සේ අග්‍රාහාර රක්ෂණය ඇරැඹීය. 70000කට අධික රාජ්‍ය සේවකයන්, ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට මේ රක්ෂණයෙන් පෞද්ගලික රෝහල්වල ඉහළ ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකිය. 2010 සිට ලංකා හොස්පිටල්ස් ජාතික රක්ෂණාභාර අරමුදල සමඟ අඛණ්ඩව අග්‍රහාර රක්ෂණ හිමියන්ට ප්‍රතිලාභ සපයයි.

සෞඛ්‍ය සේවා අංශයේ අතිශය කීර්තිමත් ජාත්‍යන්තර හා ජාතික සම්මාන රැසක් දිනූ ශ්‍රී ලාංකීය රෝහලක් වන ලංකා හොස්පිටල්ස් JCI ජාත්‍යන්තර තත්ත්ව සහතිකයේ 6වැනි අදියරත් 2014 සිට හිමි කර ගෙන සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම රෝහල මෙන්ම වෛද්‍ය සංචාරක තත්ත්ව සන්ධානයේ (Medical Travel Quality Alliance – MTQUA) World Respected Medical Tourism සහතිකය ද දිනා ගත් රෝහලකි. එමෙන්ම අමෙරිකානු ව්‍යාධිවේදීන්ගේ විද්‍යාලයේ (CAP) පිළිගැනීමට ලක් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ එකම රසායනාගාරය ඇත්තේ ද ලංකා හොස්පිටල්ස්හිය.

Recommended For You

About the Author: Editor