මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම: ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඍණාත්මක වාර්තාව ඉවතට

මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට තිබූ ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලින් ශ්‍රී ලංකාව ධනාත්මක තත්ත්වයකට උසස් කළ බව ලෝක මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකාය Financial Action Task Force (FATF)  නිකුත් කළ වාර්තාවක සදහන් වෙනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රේණිගත කර තිබූ අලු පැහැති වර්ගීකරණයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉවත් කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව ඉතියෝපියාව හා ටියුනීසියාව මෙම දර්ශකයෙන් ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා.

ලෝක මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකාය මෙම දර්ශකය ගණනය කරනවා.

මුදල් විශුද්ධීකරණය හා ත්‍රස්තවාදයට මුදල් රැස්කිරීම පිළිබඳව සමාලෝචනය කිරීම වෙනුවෙන් 2017 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාව අලු පැහැති වර්ගීරණය යටතට එක් කිරීමට ලෝක මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකාය පියවර ගත්තා.

නමුත් 2017 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි අංශය සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් ගැටලු විසඳීම වෙනුවෙන් ස්ථිර පියවර මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා එම පියවර නිතිපතා ක්‍රියාත්මක කිරීම හරහා ලබාගත් ප්‍රගතිය අනුව මෙසේ ශ්‍රී ලංකාව අලු පැහැති වර්ගීකරණයෙන් ඉවත් කර තිබෙන බවයි වාර්තාව වැඩි දුරටත් සදහන් කරන්නේ.

Recommended For You

About the Author: Editor