‘ද ෆිනෑන්ස්’ බලපත‍්‍රය අහෝසියි – මහ බැංකුව

ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් ‘මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ පැවරී ඇති බලතල අනුව තැන්පතු සහ අනෙකුත් ණයහිමියන්ගේ යහපත සුරක්ෂිත කිරීම සදහා 2019 ඔත්තෝබර් 23 වැනි දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ‘ද ෆිනෑන්ස් කම්පැණි පී.එල්.සී. ආයතනය වෙත නිකුත් කර ඇති බලපත‍්‍රය අවලංගු කිරීමට තීරණය කළ බව ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක සදහන් වේ.

එම මාධ්‍ය නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන් මෙසේය.

Recommended For You

About the Author: Editor